Inschrijven

Alle huidige leden kunnen hun lidmaatschap voor 2022 via vernieuwen.

Lidmaatschap voor leden van de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden bedraagt nog steeds amper €30.
Op deze manier proberen we het lidmaatschap voor ALLE leden, zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Concreet: schrijf €30 over op reknr: BE71 7775 9632 6269 met vermelding van lidgeld 2022

-----
Niet leden dienen eerst hun kandidatuur aan te vragen, bij iemand van het bestuur.
Na aanvaarding door het bestuur ben je kandidaat-lid.
Kandidaat leden kunnen kosteloos toetreden, tijdens hun eerste jaar. De algemene vergadering verwelkomt zijn nieuwe leden en hierna ben je volwaardig lid. Heb je interesse? Stel je kandidaat en contacteer iemand van het bestuur via deze pagina.